Termékdíj nyilatkozat

A 2011. LXXXV. törvény értelmében cégünk kötelezett a termékdíj bevallására, ennek költségét a számlán külön sorban tüntetjük fel. Kérjük, vegye figyelembe ennek költségét! Reklámhordozó papírok termékdíja 85 Ft+Áfa/kg, csomagolószer termékdíja papírok esetében 19 Ft+Áfa/kg, műanyagok esetében 57 Ft+Áfa/kg, irodai papírok esetében 19 Ft+Áfa/kg.
Reklámhordozó anyagok megrendelésekor legyenek szívesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a megrendelt termék milyen kategóriába tartozik. Ennek hiányában a nyomdánk állapítja meg a díjtételt és annak megfelelően számláz. Csomagolószer termékdíj átvállalásának lehetőségéről érdeklődjön kapcsolattartójánál!
Termékdíj info:
http://www.termekdijinfo.hu/jogforrasok/Lapok/2011_LXXXV_Kt_2011-09-01.aspx